BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas (duomenų tvarkytojas) – elektroninė parduotuvė baldufabrikas.com priklauso įmonei UAB „Dzūkijos baldų fabrikas“.
1.2. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris užsisakė prekę(-ių) elektroninėje parduotuvėje baldufabrikas.com.
1.3. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo („Dzūkijos baldų fabrikas“) teises, pareigas, prekių kainas, apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir grąžinimo tvarką, garantijos sąlygas ir kitas atsakomybes.

2. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, užpildo pristatymo duomenis, paspaudžia užsakyti, Pardavėjas susisiekia (telefonu ar elektroniniu paštu) su Pirkėju aptardami konkrečius individualius poreikius, sąlygas, kainas ir sutaria dėl prekės (-ių) užsakymo patvirtinimo.
2.2. Nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis gali būti sudaroma ir tiesiai susisiekiant su Pardavėju per messenger, telefoną ar elektroninį paštą.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisė užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje baldufabrikas.com, vadovaudamasis šiomis ir kitomis elektroninės parduotuvės informacijos vietose nustatytomis taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištrinti, ištaisyti neteisingus ar netikslius savo asmens duomenis, susisiekiant su Pardavėju bet kokiais būdais. Pardavėjas privalo nedelsdamas įgyvendinti pirkėjo prašymą.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jei Pardavėjas laiku neįvykdo sutartų sąlygų ar negali pilnai įvykdyti sąlygų.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekę (-es), papildomas paslaugas ir prekę (-es) priimti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Jeigu keičiasi pirkėjo duomenys, jis privalo nedelsiant juos atnaujinti ar pranešti dėl pasikeitusių duomenų.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikyti šių taisyklių ir Lietuvos respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.4. Jeigu Pirkėjas pageidauja keisti prekės gamybos ar pristatymo sąlygas, jis gali bet kokia forma susisiekti su Pardavėju ir sutikus Pardavėjui keisti sąlygas su papildomu Pirkėjo primokėjimu.
4.5. Pirkėjas užsakydamas prekes sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pirkimo – pardavimo tikslais.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti, nutraukti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
5.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
5.3. Pardavėjas negalėdamas laiku, pilnai įvykdyti užsakymo, turi teisę keisti sąlygas nedelsiant apie tai pranešus Pirkėjui, Pirkėjui nesutikus grąžinti apmokėjimą, jei Pirkėjas yra sumokėjęs už prekę (-es).

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės baldufabrikas.com paslaugomis.
6.2. Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pagaminti prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius gražinti pinigus per 14 dienų. Tokiu atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekės (-ių) nepatiekimą Pirkėjui.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos prekės bendrosios savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės aprašymo, konkrečios savybės aptariamos Pardavėjui susisiekus užsakymo metu.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančiuose nuotraukose gali skirtis prekės atspalviai, forma ar dydis dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio specifikacijų.
7.3. Elektroninėje parduotuvėje baldufabrikas.com visiems baldams suteikiama 24 mėnesių garantija.

8. Prekių kainos, apmokėjimo ir pristatymo/atsiėmimo tvarka

8.1. Elektroninėje parduotuvėje baldufabrikas.com kainos nurodytos eurais.
8.2. Apmokėjimo tvarka:
8.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu;
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais atvykus į įmonę;
8.2.3. Apmokėjimas naudojantis Medicinos banko lizingo paslaugomis.
8.3. Pardavėjas pasilieka teisę iš Pirkėjo reikalauti dalinio avansinio apmokėjimo.
8.4. PVM sąskaitoje faktūroje nurodomos prekės, jų kiekis, nuolaidos, galutinė kaina, mokesčiai ir kiti buhalterinės apskaitos teisės aktų būtini nurodyti duomenys.
8.5. Prekių pristatymas galimas už papildomą mokestį. Pristatymo poreikis ir kaina aptariama prekės (-ių) užsakymo metu. Už papildomą mokestį galimas prekių surinkimas.
8.6. Pirkėjas gali nemokamai atsiimti prekes sandėlyje. Prekės (-ių) atsiėmimas būtinas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo, kad prekės (-ių) užsakymas paruoštas atsiėmimui.
8.7. Pirkėjas priimdamas prekes privalo patikrinti prekės (-ių) būklę, prekių kiekį ir kokybę. Pastebėjęs prekės (-ių) pažeidimą ar kitus neatitikimus, Pirkėjas gali prekių nepriimti, o pardavėjas privalo ištaisyti pažeidimus ar kitus neatitikimus.
8.8. Pirkėjui priėmus prekę (-es) be nusiskundimų laikoma, kad prekė (-ės) būklė, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties ir papildomų paslaugų sąlygas.
8.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės visais atvejais, jeigu prekė (-ės) pateikiamos ne laiku ar visai nėra pateikiamos dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.10. Baldai gali būti pristatomi nesurinkti.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekės yra gaminamos pagal individualių Pirkėjo užsakymą, todėl jos nėra grąžinamos.
9.2. Prekės yra gaminamos pagal individualių Pirkėjo užsakymą, todėl jos nėra keičiamos.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už baldufabrikas.com užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą ir Pirkėjas prisiima atsakomybę už šių duomenų padarinius, kilusius dėl šių duomenų netikslumo ar klaidingumo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, kurie atlikti naudojantis elektronine parduotuve baldufabrikas.com.
10.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių ar organizacijų tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tais atvejais, jeigu Pirkėjas į šiuos tinklalapius patenka per Pardavėjo tinklalapyje esančias nuorodas.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia užsakymo formoje pateiktu el.paštu, susisiekia telefonu ar messenger.
11.2. Pirkėjas Pardavėjui pranešimus ar klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis (sales@baldufabrikas.com, +370 610 62040, messenger).